بایگانی دسته بندی برای فيلم

چگونه باید با یک کودک توانیاب رفتار کرد؟/ این ویدئو به زبان دری و همراه با ترجمه انگلیسی است

چگونه باید با یک کودک توانیاب رفتار کرد؟/ این ویدئو به زبان دری و همراه با ترجمه انگلیسی است

در این سری از انیمیشن‌ها، سازمان ریلیف اینترنشنال و شرکای خود در ایران، از طریق کمک‌های سخاوتمندانه‌ی eu_echo ؛ تجربیات کودکان توانیاب و طریقه صحیح رفتار با آنها را به اشتراک می‌گذارد.
چگونه باید با یک کودک توانیاب رفتار کرد؟/ این ویدئو به زبان پشتو و همراه با ترجمه انگلیسی است

چگونه باید با یک کودک توانیاب رفتار کرد؟/ این ویدئو به زبان پشتو و همراه با ترجمه انگلیسی است

در این سری از انیمیشن‌ها، سازمان ریلیف اینترنشنال و شرکای خود در ایران، از طریق کمک‌های سخاوتمندانه‌ی eu_echo ؛ تجربیات کودکان توانیاب و طریقه صحیح رفتار با آنها را به اشتراک می‌گذارد.
چگونه باید با یک کودک توانیاب رفتار کرد؟/ این ویدئو به زبان دری و همراه با ترجمه انگلیسی است

چگونه باید با یک کودک توانیاب رفتار کرد؟/ این ویدئو به زبان دری و همراه با ترجمه انگلیسی است

در این سری از انیمیشن‌ها، سازمان ریلیف اینترنشنال و شرکای خود در ایران، از طریق کمک‌های سخاوتمندانه‌ی eu_echo ؛ تجربیات کودکان توانیاب و طریقه صحیح رفتار با آنها را به اشتراک می‌گذارد.
روز جهانی کودک مبارک

روز جهانی کودک مبارک

هر کودک، گلدانی ست که از زیباترین گل های معطر، خانه‌ها را به نزدیکت ترین بهارها گره زده است.
جشن آغاز سال تحصیلی در مرکز آموزشی-مهارتی مهربانی پارس تهران

جشن آغاز سال تحصیلی در مرکز آموزشی-مهارتی مهربانی پارس تهران

جشن آغاز سال تحصیلی در مرکز آموزشی-مهارتی مهربانی پارس تهران ویژه دانش آموزان پایه اول ابتدایی برگزار شد.