021-88312573 pdair.org@gmail.com

مشاوره تحصیلی

مشاوره‌ی تحصیلی عبارت است از ارائه‌ی اطلاعات و خدمت لازم در زمینه‌ی موفقیت تحصیلی و حل مشکلات مربوط به آن. کنشگران توسعه پارس با بهره‌گیری از داوطلبانی در حیطه‌ی کاردرمانی و بازی‌درمانی به دانش‌آموزانی که دچار اختلالات یادگیری و نقص توجه و تمرکز هستند کمک می‌کند تا بر مشکلات یادگیری غلبه کنند. برنامه‌ریزی تحصیلی یکی دیگر از خدماتی است که توسط روانشناسان و مددکاران و همچنین نیروهای داوطلب در مدارس مهربانی ارائه می‌شود. اهمیت مشاوره‌ی تحصیلی بدون شک برای دانش‌آموزان آسیب‌پذبر و بازمانده از تحصیل بیشتر بوده و ارائه‌ی مداخلات درمانی و ارجاع به متخصص اهمیت ویژه‌ای دارد چرا که می‌تواند با ایجاد خودانگاره‌ی مثبت در دانش‌آموزان‌، بستر آینده‌ای موفق‌تر را برای آنها ایجاد کند. تیم متخصص کنشگران، نگاه سیستمی و شبکه‌ای به مشکلات تحصیلی کودکان کار و آسیب‌پذیر دارد. در نتیجه مشاوره‌ها و آموزش والدین در زمینه‌ی فرزندپروری و نحوه‌ی برخورد با ناکامی‌ها و کامیابی‌های دانش‌آموزان یکی از خدمات برای بهبود شرایط دانش‌آموزان ذی‌نفع می‌باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *