021-88312573 pdair.org@gmail.com
شرکت در جلسات و نشست های بین المللی شبکه ی کاهش تقاضای مواد آسیا (ADNA) 201234

شرکت در جلسات و نشست های بین المللی شبکه ی کاهش تقاضای مواد آسیا (ADNA) 201234

نشست مشورتی و آموزشی منطقه ای مدیریت مصرف مواد شبه آمفتامینی ۱۹ تا ۲۱ بهمن ماه  در سالن سازمان ایرانی مجامع بین المللی (ICIC) برگزار گردید.
هدف از برگزاری این کارگاه ، آموزش کارشناسان دولتی و سازمان مردم نهاد کشورهای عضو شبکه ADNA  است، به شرکت کنندگان در این کارگاه ، آموزش هایی در زمینه درمان و بازتوانی مصرف کنندگان محرک های شبه آمفتامینی ارایه شد .
همچنین بررسی اجمالی محرک ها شبه آمفتامینی ، تاریخچه اثرات ، مشکلات و آسیب ها ، ملاحظات کلی در مورد بیماران محرک های شبه آمفتامین ،برنامه های توزیع سوزن و سرنگ در کاهش آسیب محرک های شبه آمفتامین ارائه گردید. ارتقا برنامه های توزیع کاندوم از جمله موضوعاتی هستند که در این کارگاه به آن پرداخته میشود. نماینده ی موسسه ی کنشگران با حضور خود در این نشست سه روزه به طرح مشکلات و بررسی مسایل روز اعتیاد زنان و کودکان پرداخت.