021-88312573 pdair.org@gmail.com

درباره موسسه

 

 

 

موسسه کنشگران توسعه پارس (Pars Development Activists)، یک سازمانی غیردولتی و غیر سیاسی با اهداف بشر دوستانه است که از سال ۱۳۹۴با مجوز رسمی از سازمان بهزیستی کشور، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور (بافیا)، آغاز به کار کرده است. این موسسه ضمن دارا بودن مقام مشورتی سازمان ملل، عضو هیئت مدیره شبکه کاهش تقاضای مواد مخدر در آسیا نیز میباشد.

 

موسسه کنشگران توسعه پارس در جهت ارتقاء مسئولیت پذیری اجتماعی و توسعه مشارکت‌های مردمی در راستای ارائه خدمات معیشتی، آموزشی، بهداشتی به خانواده‌های کم برخوردار در سطح ملی با تمرکز بر «زنان و کودکان ایرانی و اتباع» در حوزه‌های سوادآموزی، توانمندسازی مهارتی، ارائه خدمات درمانی و بهداشتی، ایجاد زمینه‌های اشتغال زایی و کارآفرینی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارائه خدمات اضطراری در شرایط بلایا و بحران  فعالیت دارد. سازمان غیردولتی کنشگران توسعه پارس این امور را از طریق ارائه مدارس مهربانی، مراکزمشاوره‌ای، برنامه ریزی و برگزاری همایش، کارگاه‌های آموزشی و تولیدی، با کمک به تشکیل نهادها و تیم‌های توسعه محلی، دنبال می‌نماید.