بایگانی دسته بندی برای عكس

واکسیناسیون سرخک دانش آموزان مرکز آموزشی-مهارتی مهربانی پارس تهران

واکسیناسیون سرخک دانش آموزان مرکز آموزشی-مهارتی مهربانی پارس تهران

واکسن سرخک، با مشارکت مرکز بهداشت ابوذر برای دانش آموزان مرکز آموزشی-مهارتی مهربانی پارس تهران که پیش از این واکسن سرخک را دریافت نکرده بودند، تزریق شد.
بازدید بازیکنان تیم بسکتبال شهرداری گرگان از مرکز آموزشی-مهارتی مهربانی پارس گرگان

بازدید بازیکنان تیم بسکتبال شهرداری گرگان از مرکز آموزشی-مهارتی مهربانی پارس گرگان

پری پتی، مبین شیخی و پدرام فخفوری از بازیکنان تیم بسکتبال شهرداری گرگان از مرکز آموزشی-مهارتی مهربانی پارس گرگان بازدید کردند.
بازدید دانش آموزان مرکز آموزشی-مهارتی مهربانی پارس گرگان از کارگاه خیاطی به مناسبت هفته مشاغل

بازدید دانش آموزان مرکز آموزشی-مهارتی مهربانی پارس گرگان از کارگاه خیاطی به مناسبت هفته مشاغل

دانش آموزان مرکز آموزشی-مهارتی مهربانی گرگان از کارگاه خیاطی این شهر بازدید نمودند و نکات تخصصی در رابطه با این شغل را آموزش دیدند.
اهدا لپ تاپ به دانشجویان برتر استان البرز با مشارکت کمیساریای عالی سازمان ملل

اهدا لپ تاپ به دانشجویان برتر استان البرز با مشارکت کمیساریای عالی سازمان ملل

سه عدد لپ تاپ به دانشجویان برتر اتباع مقیم استان البرز اهدا شد.
اهدا لپ تاپ به دانشجویان برتر استان سمنان با مشارکت کمیساریای عالی سازمان ملل

اهدا لپ تاپ به دانشجویان برتر استان سمنان با مشارکت کمیساریای عالی سازمان ملل

سه عدد لپ تاپ به دانشجویان برتر اتباع مقیم استان سمنان اهدا شد.